ЦЕННИК

Standard

Dokumenty, nosiče dat, fotografie, klíče, pasy apod
Documents, data disks, photographs, passports, keys, etc. 
6.049,- Kč (4.900,- bez DPH / ex VAT)  malakrabice.png 2,6l

Premium

Smlouvy, pojistky a jiné dokumenty, akcie, dluhopisy, šperky, pasy apod.     
Contracts, insurance policies, other documents, shares, bonds, jewellery, passports, etc.
7.985,- Kč(6.599,- bez DPH / ex VAT)  vetsikrabice.png3,4l

Premium Long

Dokumenty, známky, mince, šperky, daňová evidence, účetní záznamy apod.  
Documents, stamps, coins, jewellery, tax and accounting records, etc.
12.099,- Kč(9.999,- bez DPH / ex VAT)  jestevetsikrabice.png6,8l

Large

Menší umělecké předměty, sbírky známek či mincí, cenné kovy, dokumenty apod.  
Smaller art items, stamps and coins collections, precious metals, documents etc. 
20.569,- Kč(16.999,- bez DPH / ex VAT)  velkakrabice.png13,5l

XL

Větší předměty, šperky, rozsáhlejší sady dokumentů, cenné kovy apod.  
Larger items, jewellery, more extensive sets of documents, precious metals, etc.
30.370,- Kč(25.099,- bez DPH / ex VAT)  obrovskákrabice.png19,1l

XXL

Větší předměty, nosiče dat, umělecké předměty, cenné kovy apod.  
Larger items, data disks, pieces of art, precious metals, etc.
40.050,- Kč (33.099,- bez DPH / ex VAT)  ultimatnevelkakrabice.png31,5l

Ceny za rok / Prices per year


MAXI I

Větší předměty, rozsáhlejší dokumentace,
šperky, cenné kovy, umělecké předměty a umělecké sbírky apod.  
Larger items, more extensive documentation, jewellery, precious metals, pieces of art and art collections, etc. 
Ceny na vyžádání / Prices upon applicationrozmer1.png

 

MAXI

Velké cenné předměty, rozsáhlá dokumentace,
šperky, umělecké předměty, starožitnosti apod.  
Large valuables, extensive sets of documents, jewellery, pieces of art, antiques, etc.
Ceny na vyžádání / Prices upon applicationrozmer4.png

 

Large Space


 • Rozměrné cenné předměty
 • Obrazy
 • Umělecké předměty
 • Cenný nábytek
 • Sbírky umění
 • Starožitnosti
 • Large valuables
 • Paintings
 • Fine art
 • Valuable furniture
 • Art collections
 • Antiques
Ceny na vyžádání / Prices upon applicationrozmer3.png

 

Záloha na klíč:

2.000,- Kč (trvalé bydliště nebo sídlo v ČR, Permanent residence or registered office in CZ )
5.000,- Kč (trvalé bydliště nebo sídlo mimo ČR, Permanent residence or registered office outside CZ 

 

 

PSD > ЦЕННИК