patička

12.7.2017 Předcházení podvodům

Společnost Prague Safe Deposit, s.r.o. se sídlem Železná 483/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27608760 (dále jen „PSD“) chce poskytovat své služby v souladu s nejvyššími etickými a profesionálními standardy a zaměřuje se na vybudování takové podnikové kultury, v rámci níž je nejvyšší prioritou dodržování právních předpisů. Je odhodlána učinit vše potřebné pro zachování svého dobrého jména a zabránit tomu, aby se stala nástrojem nebo obětí jakékoliv nezákonné činnosti jako například legalizace výnosů z trestné činnosti (neboli tzv. „praní špinavých peněz“). více

10.5.2017 Reklamační řád

Každý klient společnosti Prague Safe Deposit s.r.o., IČ: 276 08 760, se sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00 (dále jen Společnost) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytnutými službami, s jednáním zaměstnanců Společnosti, s postupem vyřízení reklamace či obchodními podmínkami Společnosti, a to formou reklamace nebo stížnosti. více

20.6.2016 Obchodní podmínky

1. Platba za pronájem bezpečnostní schránky (dále jen „nájemné“) se hradí vždy předem za celou dobu nájmu ve výši dle ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti www . praguesafedeposit .com, platného a účinného ke dni uzavření smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky (dále jenom „smlouva“), přičemž nájemné je splatné v hotovosti při podpisu smlouvy. V případě platby bankovním převodem je datum splatnosti uvedeno na faktuře. Je-li ve smlouvě sjednána zkušební doba, nájemné je splatné poslední den zkušební doby, není-li ve faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější. více

20.6.2016 PRIVACY POLICY

At Prague Safe Deposit we are committed to safeguarding and preserving the privacy of our visitors.
This Policy explains what happens to any personal data that you provide to us, or that we collect from you whilst you visit our site and how we use cookies on this website. We do update this Policy from time to time so please do review this Policy regularly. více