PRICE LIST

For a 12-month private safety deposit box you get an additional 6 months FREE BONUS!

As part of the great special promotion we have prepared for you at Prague Safe Deposit, you will now receive a private safe deposit box for 12 months for an additional 6 months free of charge as a BONUS. (*)


TIP: Would you like to make your friend, friend or business partner happy with an unusual and useful gift? Give him a beautiful gift voucher for renting a private safe deposit box, which you can buy from us at Prague Safe Deposit.


For any details, call NONSTOP at +420 228 224 664 or stop by for more information in person.

Standard

Dokumenty, nosiče dat, fotografie, klíče, pasy apod
Documents, data disks, photographs, passports, keys, etc.
416 CZK / month * (504,08 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSmalakrabice.png2.6l

Premium

Smlouvy, pojistky a jiné dokumenty, akcie, dluhopisy, šperky, pasy apod.     
Contracts, insurance policies, other documents, shares, bonds, jewellery, passports, etc.
549 CZK / month *(665,40 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSvetsikrabice.png3,4l

Premium Long

Dokumenty, známky, mince, šperky, daňová evidence, účetní záznamy apod.  
Documents, stamps, coins, jewellery, tax and accounting records, etc.
833 CZK / month * (1 008,25 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSjestevetsikrabice.png6,8l

Large

Menší umělecké předměty, sbírky známek či mincí, cenné kovy, dokumenty apod.  
Smaller art items, stamps and coins collections, precious metals, documents etc.
1 416 CZK / month * (1 714,08 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSvelkakrabice.png13,5l

XL

Větší předměty, šperky, rozsáhlejší sady dokumentů, cenné kovy apod.  
Larger items, jewellery, more extensive sets of documents, precious metals, etc.
2 091 CZK / month * (2 530,83 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSobrovskákrabice.png19,1l

XXL

Větší předměty, nosiče dat, umělecké předměty, cenné kovy apod.  
Larger items, data disks, pieces of art, precious metals, etc.
2 758 CZK / month * (3 337,50 CZK inc VAT) +6 MONTHS BONUSultimatnevelkakrabice.png31,5l

MAXI I

Větší předměty, rozsáhlejší dokumentace,
šperky, cenné kovy, umělecké předměty a umělecké sbírky apod.  
Larger items, more extensive documentation, jewellery, precious metals, pieces of art and art collections, etc. 
Ceny na vyžádání / Prices upon application rozmer1.png

MAXI

Velké cenné předměty, rozsáhlá dokumentace,
šperky, umělecké předměty, starožitnosti apod.  
Large valuables, extensive sets of documents, jewellery, pieces of art, antiques, etc.
Ceny na vyžádání / Prices upon applicationrozmer4.png 

Large Space


 • Rozměrné cenné předměty
 • Obrazy
 • Umělecké předměty
 • Cenný nábytek
 • Sbírky umění
 • Starožitnosti
 • Large valuables
 • Paintings
 • Fine art
 • Valuable furniture
 • Art collections
 • Antiques
Ceny na vyžádání / Prices upon applicationrozmer3.png 

 

(*) Above mentioned prices are valid on yearly based contract

 

Záloha na klíč:

2.000,- Kč (trvalé bydliště nebo sídlo v ČR, Permanent residence or registered office in CZ )
5.000,- Kč (trvalé bydliště nebo sídlo mimo ČR, Permanent residence or registered office outside CZ )

PSD > PRICE LIST